Wydłużenie okresu kredytowania i zamiana rat na równe

Kredyty hipoteczne zaciągamy na wiele długich lat. Opiewają one na bardzo wysokie kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Bank, zanim udzieli takiego kredytu, poprzedza to niezwykle wnikliwą analizą sytuacji wnioskodawcy oraz jego zdolności kredytowej. Nie wszystko jednak jest w stanie przewidzieć, a niekiedy pojawiają się kłopoty ze spłacaniem rat.

Takiej sytuacji ignorować nie wolno i dla własnego dobra lepiej być tą stroną, która podejmuje inicjatywę w poszukiwaniu sposobów na rozwiązanie takich problemów. Metod na dobre kredyty pozabankowe oferowane przez internautów jest kilka, przy czym wiele zależy od tego czy ktoś ma tylko przejściowe trudności finansowe, czy raczej długoterminowe. W tym drugim przypadku skorzystać można z opcji jaką jest wydłużenie okresu kredytowania – pod warunkiem oczywiście, że umowa nie została podpisana na najdłuższy z możliwych terminów spłaty. Dzięki temu miesięczna rata ulegnie obniżeniu – coś jednak za coś, ponieważ odsetki będą wyższe. Jeżeli ktoś spłaca kredyt hipoteczny w formule rat malejących, może zamienić je na równe. Najbardziej uzasadnione jest to na pierwszym etapie okresu kredytowania, kiedy to raty malejące zawsze są bardzo wysokie.

W tym przypadku także trzeba liczyć się ze zwiększeniem kosztów zobowiązania. W obu opisanych powyżej sytuacjach często konieczne jest sporządzenie aneksu do umowy – przeważnie banki pobierają dość wysokie opłaty z tego tytułu, w związku z czym trzeba się naprawdę dobrze zastanowić czy to się kalkuluje. Na pewno jednak da się wspólnie z bankiem wypracować jakiś kompromis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*