Hipoteczny kredyt złotówkowy a ubezpieczenie wkładu niskiego

Hipoteczne kredyty złotówkowe charakteryzują się między innymi tym, że bank najczęściej nie wymaga od wnioskodawców posiadania wkładu własnego (w przypadku kredytów walutowych jest to konieczność).

W gąszczu rozmaitych ofert znaleźć można również i takie, kiedy bank godzi się na udzielenie kredytu odpowiadającego 110 – 120 procentom wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania. Kredyt bez udziału środków własnych lub też przy minimalnym ich nakładzie ma jednak swoją wadę, a mianowicie taką, że bank żąda od klienta wykupienia ubezpieczenia wkładu własnego. Jak to działa w praktyce? Jeżeli klient zaciąga kredyt na 85 procent wartości nieruchomości, wówczas logiczne jest, że 15 procent dokłada z własnej kieszeni. Ubezpieczenie zostaje w tej sytuacji naliczone od 5 procent. samym słowem „ubezpieczenie” nie należy się w tym momencie zbytnio sugerować, ponieważ taka opłata ma na celu zabezpieczenie interesów banku. Uiszczana jest ona raz na jakiś czas – na przykład raz na 3 lata (to już zależy od banku). Po upływie tego czasu wyliczane jest jaki procent wartości nieruchomości stanowi aktualne saldo zadłużenia. Jeśli jest to więcej aniżeli 80 procent, ponownie trzeba zapłacić ubezpieczenie wkładu niskiego.

Oczywiście, w niektórych bankach udzielających złotówkowych kredytów hipotecznych opisywane powyżej ubezpieczenie w ogóle nie jest wymagane, aczkolwiek tego rodzaju oferty są obecnie rzadkością. Na nieco innych zasadach ubezpieczenie naliczane jest w przypadku kredytów zaciąganych w walutach obcych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*